Yukarı

Ayıklama-Rework timakademii

EĞİTİM PROGRAMLARI  
 
21.11.2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereğince işletmelerde çevre mevzuatı ve çevresel konularda yapılması zorunlu eğitim programları aşağıdaki konu başlıkları dikkate alınarak hazırlanacak ve düzenlenecektir.
 
 
EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
Problem Çözme Teknikleri
 
 
KARMAŞIK YAPIYI GİDERMEK
 
 
ALINACAK HAYATİ KARARLARA KATKIDA BULUNMAK
 
GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK
 
ÇOK YÖNLÜ DÜŞÜNCE BECERİSİNİ TÜM ÇALIŞANLARCA BENİMSENMESİ
 
İÇERİK:
EĞİTİM MODÜLÜ İÇERİĞİNİN KAZANIMLARI
 
KAZANILACAK YETKİNLİKLER:
FARKLI DÜŞÜNCE YÖNTEMLERİ GELİŞTİRMEK
FARKLI SORUNLARDA FARKLI YÖNTEMLER İLE ÇÖZMEK
KARAR VERİRKEN KRİTİK NOKTALARI ÖĞRENMEK
STRESİ YÖNETMEK
MUTLU ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLAMAK
SÜREKLİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK
OLUMLU İLETİŞİM SAĞLAMAK
 
 
          Kalite Kontrol Yetkilileri ve çalışanlara yönelik olarak düzenlenecek eğitim programları işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre, proseslerine uygun olarak belirlenecek, eğitimlerde görsel ve basılı eğitim materyalleri kullanılacak, eğitim notları “Eğitim Katılım Formu”na ek olarak konulacaktır.
 
Eğitim programı sırasında çekilen fotoğraflar “Eğitim Katılım Formu”na ek olarak konulacaktır.
 
Eğitim programına katılım sağlayan çalışanlar için eğitim programı sonunda katılım sertifikası düzenlenecektir.

Kalite Gülümsetir :)
Portalımıza Kayıt Olarak Tüm Eğitimlerimize Erişebilirsiniz.

Kayıt Ol
image